Av. Hasan Durul

Av. Hasan Durul

Kurucu Ortak / DKM İzmir

1986 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de, Lise öğrenimini ise Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi’ni derece ile kazandıktan sonra 2008 yılında lisans diplomasını almıştır. Baro Stajı’ndan önce, İstanbul’da çeşitli hukuk bürolarında staj yapmış, İzmir Barosu’nda yaptığı staj sırasında ise, Ziraat Bankası’nın ticari ve zirai kredilerine ilişkin icra işlemlerinin yürütülmesinde tamamen aktif biçimde rol almıştır. İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nda görev almış ve Aile Hukuku konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmuştur. DKM Hukuk Bürosu’nun amaçları doğrultusunda çalışmalarının büyük kısmını İcra Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve hukuk davaları alanında gerçekleştirmiştir. Ceza hukuku açısından CMK sertifikası ve bazı diğer özel eğitimlere ilişkin sertifikalara sahiptir.