Av. Hasan Durul

Av. Hasan Durul

Kurucu Ortak / DKM İzmir

Hasan, DKM Hukuk Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Kendisi İzmir’in önde gelen hukuk firmalarından birinde bir süre çalıştıktan sonra, 2011 yılında İzmir’de DKM Hukuk Bürosu adıyla serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

Hasan, şirket danışmanlıkları ve şahıslar olmak üzere geniş müvekkil yelpazesini her türlü hukuki ve ticari hususta temsil etmekte ise de kendisi ticaret hukuku, aile hukuku, icra ve iflas hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanında ve uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları üzerinde çok yönlü olarak çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Hasan, danışmanlık verdiği şirketlerin yasal mevzuata uygun düzenlemeleri, finansal problemlerin çözümlenmesi ve sözleşmeler konusunda etkin hizmet vermektedir. Ayrıca işçi-işveren uyuşmazlıklarının iradi ve hızlı çözümünde uzmanlaşmıştır.

Hasan, sözleşme hukuku, aile hukukuna ilişkin boşanma davaları ile velayet ve nafaka uyuşmazlıkları, iş hukuku uyuşmazlıkları, icra takibi ve iflas, iflas erteleme, konkordato davaları, miras ve vesayet hukukuna ilişkin mirasın reddi, ortaklığın giderilmesi davalarında, gayrimenkul ve kira sözleşmelerine ilişkin davalarda, ticari ve tüketici ihtilaflarının dava ve alternatif hukuk yolları ile çözümünde, tazminat ve alacak davalarında önemli tecrübeye sahiptir.

2017 yılından bu yana Arabuluculuk yapan Hasan, İş Hukukuna Uzman Arabuluculuk, Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Spor Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Hasan, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmakta ve tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma, tarafsız ön değerlendirme konularında uzmanlaşmaktadır.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Hasan, 2020 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2021 yılında “İcra ve İflas Hukukunda Tazminatlar” adında yayınlanmış bir eseri bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana İzmir Barosu’na 2017 yılından bu yana Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na üye olup orta derecede İngilizce bilmektedir.


Konuşmaya başla
1
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?